هاست دانلود

پلن 1 4 موجود است

10 گیگابایت فضا
1 عدد وب سایت
نامحدود ساب دامنه
ترافیک نامحدود
SSL رایگان

پلن 2 4 موجود است

10 گیگابایت فضا
1 عدد وب سایت
نامحدود ساب دامنه
ترافیک نامحدود
SSL رایگان