هاست لینوکس استاندارد

7 روز ضمانت بازگشت وجه، کنترل پنل دایرکت ادمین

پلن 1 19 موجود است
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد SSL رایگان
پلن 2 16 موجود است
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد SSL رایگان
پلن 3 12 موجود است
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد SSL رایگان
پلن 4 8 موجود است
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد SSL رایگان
پلن 5 6 موجود است
 • ۷ گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد SSL رایگان
پلن 6 3 موجود است
 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد SSL رایگان